กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ใหม่ลำกระโดน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 11:06:23

บ.ใหม่ลำกระโดน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกปรอยๆเล็กน้อย_นายเสน่ห์ พลรบ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS