กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่ป่าไผ่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 11:11:37

บ.แม่ป่าไผ่ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายบุญตัน โป่งปันต๊ะ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS