กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.รุ่งขุ่นเหนือ ต.ป่าตาล อ.ขุนคาล จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 16 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 11:18:20

บ.รุ่งขุ่นเหนือ ต.ป่าตาล อ.ขุนคาล จ.เชียงราย_ท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆมาก ไม่มีฝนตก_นางสาวกนกจันทร์ ภู่เจริญ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS