กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ทุ่งไพล หมู่ 1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา_เวลา 07.00 น. เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มิลลิเมตร

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 20 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 10:35:27
 
บ.ทุ่งไพล หมู่ 1 ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา_เวลา 07.00 น. เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มิลลิเมตรที่มา:นายลินิตร ณ เขาแดง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS