กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.พรุจำปา ต.เขาคราม อ .เมือง จ.กระบี่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม. เมื่อวาน มีฝนตกเล็กน่้้อย วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 09:14:45

บ.พรุจำปา ต.เขาคราม อ .เมือง จ.กระบี่_เวลา 07.00 น. วัดปริมาณน้ำฝนได้ 55 มม. เมื่อวาน มีฝนตกเล็กน่้้อย วันนี้ท้องฟ้าโปร่ง

ที่มา : นายมัย ทัดศรี
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS