กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากแจ่ม ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาน้ำฝนได้ 35 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 09:22:36

บ.ปากแจ่ม ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยอด จ.ตรัง_เวลา 07.00 น. วัดปริมาน้ำฝนได้ 35 มม. เมื่อวานมีฝนตกเล็กน้อย วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม

ที่มา : นายทัศษณะ คงแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS