กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แปลงสี่แม่พืช หมู่ 8 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:29:19
 
บ.แปลงสี่แม่พืช หมู่ 8 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร_ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น


ที่มา : นายอนุ เปรมเสถียร
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS