กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฝายวังบอน ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2564 07:32:59
 
บ.ฝายวังบอน ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น


ที่มา : นายประจักษื กีเรียง
เครือข่าย ทธ.IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS