กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE

 
สทข.1 ติววิชาการ ปีงบประมาณ2565
 
ติววิชาการครั้งที่ 1 เรื่องจากเหมืองดินขาวสู่ เซรามิก (ดร.เกษสุดา ดอนเมือง)  
                            ใช้ร่วมกัน ติววิชาการ 1-65 สทข.1 ลำปาง 12ต.ค.64 handout.pdf  
                            ติววิชาการครั้งที่1 ปี 65  
  ติววิชาการครั้งที่ 2 เรื่องการสำรวจธรณีวิทยาควอเทอร์นารี (ผชช.นราเมศวร์  ธีระรังสิกุล)_  
 
                          Quaternary Geology-19ตค64.pdf
                          Quaternary Geology-19ตค64.ppt
 
 
                          ติววิชาการสทข.1 ครั้งที่2
 
  ติววิชาการครั้งที่ 3 เริ่องวิธีการศึกษาซากดึกดำบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม (ผศ.ดร.รัตนาภรณ์ หันตา)  
                            ติววิชาการครั้งที่ 3-2565  
                             
  ติววิชาการครั้งที่ 4 (เลื่อนเนื่องจากวิทยากรติดภารกิจ)  
                 
                  
  ติววิชาการครั้งที่ 5 เรื่อง An update of​ the​ Cenozoic​ deposits​ in​ northern Thailand (ผศ. ดร. ยุพา ทาโสด)  
                            การติววิชาการ สทข.1 ครั้งที่5  
 
                          
 
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS