ค้นหา
FONTSIZE
ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย >> ลำดับเหตุการณ์การเกิดหลุมยุบในพื้นที่จังหวัด กระบี่ ตรัง และสตูล
โรงเรียนเด็กอนุบาลวัดจันทาราม หมู่2 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง

วันที่ 13 ต.ค. 2550

เหตุการณ์หลุมยุบ  โรงเรียนเด็กอนุบาลวัดจันทาราม หมู่2 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง  (เกิดจากตะกอนใต้ดินถูกพัดพาโดยกระแสน้ำ) จำนวน 1 หลุม ขนาด 4.6 x 5 x 3 
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th