กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่งาวใต้ หมู่ 7 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2565 07:48:37

บ.แม่งาวใต้ หมู่ 7 ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตกที่มา นายเอกวัส ปัญญาด
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS