กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าเรือ ม.6 ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_มีหมอกในตอนเช้า เมื่อวานมีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2565 07:21:26

บ.ท่าเรือ ม.6 ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์_มีหมอกในตอนเช้า เมื่อวานมีฝนตก

ที่มาข้อมูล : นายจรูญ ทิมาจร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS