กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ร่องขุนเหนือ ม.9 ต.ป่าตาล อ.ขุ่นตาล จ.เชียงราย_ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2565 07:26:23

บ.ร่องขุนเหนือ ม.9 ต.ป่าตาล อ.ขุ่นตาล จ.เชียงราย_ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน ไม่มีฝนตก

ที่มาข้อมูล : นางสาวกนกจันทร์ ภู่เจริญ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS