กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากแจ่ม ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 12 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2565 07:10:20

บ.ปากแจ่ม ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_วัดปริมาณน้ำฝนได้ 3 มม._นายทัศษณะ คงแก้ว
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS