กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.แม่คะ ม.1 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟาาโปร่ง อากาศเย็น

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2565 07:18:24

บ.แม่คะ ม.1 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นที่มา นายวรวุฒิ สุวรรณ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS