กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.หน้าเขา ม.5 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เช้านี้วัดปริมาณน้าฝนได้ 40 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 13 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2565 07:30:31

บ.หน้าเขา ม.5 ต.ปากแจ่ม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง_เช้านี้วัดปริมาณน้าฝนได้ 40 มม.


ที่มา นางบุญเย็น อั้นซ้าย
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS