กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผาตั้ง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 19 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2565

บ.ผาตั้ง ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา_ท้องฟ้าครึ้ม ไม่มีฝนตก_นายสว่าง ใจเย็น

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS