กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ท่าเรือ ต.นางพญา ต.ท่าปลา อ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2565

บ.ท่าเรือ ต.นางพญา ต.ท่าปลา อ.อุตรดิตถ์_เช้านี้ท้องฟ้าหลัว อากาศร้อน_นายจรูญ ทิมาจร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS