กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.อูตูม ม.6 ต.นาเกียน อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 27 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2565

บ.อูตูม ม.6 ต.นาเกียน อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่_เช้านี้ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีฝนตก_นายกฤษดา ปรัชญาภูวดล

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS