กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปะ ม.14 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องทั้งวัน

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2565 11:32:15

บ.ปะ ม.14 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่_ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกต่อเนื่องทั้งวัน_นายบุญรัตน์ อุตตะมะ

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS