กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 21 ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2565 07:46:13

บ.บางซอย ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา_เช้านี้วัดปริมาณน้ำฝนได้ 60 มม.
ที่มา นายณรงค์ เทพทอง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS