FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔

วันที่ 7 ม.ค. 2554 09:30:50
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๖ ม.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๗ ม.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๐ – ๔.๐ (เล็ก)

       ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

   ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)

         ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

          - แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๒ ริกเตอร์ ในทะเล  ที่ระดับความลึก ๑๐.๐ กิโลเมตร จากผิวโลก 
เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๑๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ
NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

         - บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลจีนใต้ และอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังแรง สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไปมีฝนตกชุก และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่านระมัดระวังอันตรายจากภาวะฝนตกหนัก ที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้ (๗-๘ ม.ค.)         

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวันนี้ วัดได้ที่ จ.นครศรีธรรมราช ๙๐.๙ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔าค

- บ.ปลายน้ำ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี วัดน้ำฝนได้ ๔๕ มม. (นายชวน อินชู)

- บ.วังเลา ต.นาเหรง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสุธรรม พรหมรอด)

- บ.ห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสมพงศ์ พงศ์พ้นภัย)

- บ.ลำใน ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสมหมาย นิ่มวุ่น)

- บ.ทุ่งไพล ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายลินิตร ณ เขาแดง)

- บ.ป่าตอ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายถาวร เยาว์เหมือน)

๔. น้ำท่วมภาคใต้น่าเป็นห่วง ฝนตกอีกระลอก

- จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดน้ำท่วมในที่ราบลุ่ม และทุ่งเลี้ยงสัตว์ ในตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง และตำบล
นาสาร อำเภอพระพรหม หลังเกิดฝนตกต่อเนื่องจนมีระดับน้ำสูง ๖๐ เซนติเมตร เกษตรกรต้องต้อนสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูง
เพื่อหนีน้ำขณะที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศห้ามเกษตรกรเคลื่อนย้ายโค-กระบือ ออกนอกพื้นที่ หากมีความจำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ (ที่มา
: ข่าว๗)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๓-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel