FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วันที่ 11 ก.พ. 2554 09:58:50
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๐ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)
จำนวน (ครั้ง)
๓.๐ – ๔.๐ (เล็ก)
๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)
๑๑
๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)
๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)
- แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๕๑๒ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๑๙ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ JAVA, INDONESIA ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

     - บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทยในช่วงบ่ายวันนี้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้ในช่วงวันที่ ๑๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ๔-๖ องศา โดยเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน ส่วนภาคอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงในช่วงนี้ไว้ด้วย สำหรับในช่วงวันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงจะพัดเข้ามาปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง ๒-๓ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวันนี้ วัดได้ที่ อ.กะปง จ.พังงา ๑๕.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
          - บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา สภาพอากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสถิต ลู่ตาม)
- บ.กะปง ต.กะปง อ.กะปง จ.พังงา สภาพอากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสมยศ โกยดุลย์)
- บ.ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ สภาพอากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายยงยุทธ บุญฤทธ์)
- บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา สภาพอากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสมบูรณ์ แซ่อึ่ง)
- บ.เขาทะลุ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร สภาพอากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายนพดล เกิดเขาทะลุ)
 - บ.จันทึง ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร สภาพอากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายไพศาล ประทุมมา)             
 - บ.เขานุ้ย ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล สภาพอากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายบูบากาด มาฮับผล)
- บ.เทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ สภาพอากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายปรีชา ทองบำรุง)
 - บ.ห้วยพาน ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช สภาพอากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสมพงศ์ พงศ์พ้นภัย)
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel