FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วันที่ 12 ก.พ. 2554 13:59:22
 
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ
วันเสาร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.
 ๑. ธรณีพิบัติภัย
๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ
 - ไม่มี
๑.๒ แผ่นดินไหว แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔ ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)
                                                               ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)       จำนวน (ครั้ง)
                                                                                   ๓.๐ – ๔.๐ (เล็ก)                 ๒
                                                                     ๔.๑ - ๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)                ๑๖
                                                                         ๕.๑ - ๖.๐ (ปานกลาง)                   ๕ 
                                                                  ๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)                   ๒
- แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๖.๑ ริกเตอร์ บนบก ที่ระดับความลึก ๑๔.๘ กิโลเมตร จากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๑๗ น. ตามเวลาประเทศไทย บริเวณ BIO-BIO, CHILE ไม่มีรายงานความเสียหาย (ที่มา: USGS)
 - แผ่นดินไหว ๓.๐ ริกเตอร์ บริเวณ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๑.๐๗ น.
ติดต่อสอบถามเประชาชนในพื้นที่อำเภอสอง แจ้งว่าไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน และไม่มีรายงานความเสียหาย
 
 ๒. สภาพอากาศ
 - บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออก มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นและอุณหภูมิจะลดลง ๔-๖ องศา ส่วนภาคอื่นๆ
จะได้รับผลกระทบต่อไป จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้
(๑๒-๑๕ ก.พ. ๕๒) ไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีกำลังแรงขึ้นและเข้ามาปกคลุมภาคใต้
และอ่าวไทย ในช่วงวันที่ ๑๒-๑๖ กุมภาพันธ์ ๕๔ ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง
- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวันนี้ วัดได้ที่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ๓๕.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)
 
 ๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
 - บ.หัวเรือ ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วัดปริมาณน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายจรวย นิชกิจ)
- บ.หล่อยูงตะวันออก ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา สภาพอากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายประทีบ ภูมิรักษ์)
 - บ.ใสขนุน ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง สภาพอากาศแจ่มใส มีแดดออก ไม่มีฝน (นายจำรัส เพชรเกื้อ)
 - บ.หว่างคลองไทย ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ สภาพอากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายชาญ ชุมบุตร)
 - บ.ท่าคลอง ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ สภาพอากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายประยูร ขอบุตร)
 - บ.วังตม ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อากาศหนาว กลางวันอากาศร้อน ไม่มีฝน (นายตา โคตรภูเขียว)
 - บ.ใหม่มะกายอ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ กลางคืน-เช้า อากาศหนาว ไม่มีฝน (นายปรีชา ทองบำรุง)
 - บ.แม่นะ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน กลางคืน-เช้า อากาศหนาว มีแดดอ่อนๆ (นายธีรยุทธ อุทธาปา)
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel