FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วันที่ 15 ก.พ. 2554 11:36:36
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคาร ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

              แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔  ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)
จำนวน (ครั้ง)
๓.๐ – ๔.๐ (เล็ก)
๔.๑-๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)
๕.๑-๖.๐ (ปานกลาง)
๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)
         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ที่ประเทศพม่า ระดับความลึก ๖๖.๖ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๔๔ น. ไม่มีความเสียหาย และไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่งๆ และมีลมกระโชกแรงบางแห่งในระยะนี้ และมีอากาศเย็นตอนเช้าในภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างสูง ๒-๓ เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือในช่วง วันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ไว้

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ปริมาณ ๕๗.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

        -บ้านหมื่นด่าน ตำบลบ่อพลาย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด วัดน้ำฝนได้ ๘๕ มม. (นางลำดวน จำปาดี)

          -บ้านจัดสรร ตำบลบ่อพลอย อำเภอกบ่อไร่ จังหวัดตราด วัดน้ำฝนได้ ๓๕ มม. (นายบำรุง บุญทวี)

          -บ้านทุ่งกระบอก ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด วัดน้ำฝนได้ ๒๕ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

          -บ้านน้อย ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงค์ จังหวัดนครสวรรค์ วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายบุญเลี้ยง โพธาราม)

          -บ้านท่ามะกรูด ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ วัดน้ำฝนได้ ๕ มม. (นายวิเชียร สิงหา)

          -บ้านเจ็ดลูกเนิน ตำบลซากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายสมคิด ขวัญศิริ)

          -บ้านมาบตารอด ตำบลซากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นายพานิช ยมหา)

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel