FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วันที่ 16 ก.พ. 2554 10:09:27
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

 วันพุธ ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

              แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔  ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)
ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)
จำนวน (ครั้ง)
๓.๐ – ๔.๐ (เล็ก)
๔.๑-๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)
๕.๑-๖.๐ (ปานกลาง)
๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)
         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ระดับความลึก ๕๔.๗ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๑.๑๔ น. SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA ไม่มีความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและฝนฟ้าคะนองบางแห่งเกิดขึ้นได้ สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไป มีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวันนี้ วัดได้ที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๑๐๙.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

        -บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสุมงคล แสนทำพล)

          -บ้านท่ายาง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายเสรี คาผุก)

          -บ้านหุบบอน ตำบลเขาคันทอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายชาญ บัวทอง)

          -บ้านเสาร์ห้า ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝน (นางสมคิด สุจิเจิม)

          -บ้านพญาบน ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายชุมพร ศรีแก่นจันทร์)

          -บ้านหัวถนน ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายเจริญ ชูอ่อน)

          -บ้านบนควร ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นางสาววรรณนี หลงฮัน)

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel