FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วันที่ 18 ก.พ. 2554 10:55:29
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔  ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๗ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๘ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๔.๑-๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๕.๑-๖.๐ (ปานกลาง)

๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๖ ริกเตอร์ ในทะเล ระดับความลึก ๑๐.๓ กิโลเมตรจากผิวโลก เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๒๑ น.  บริเวณ BONIN ISLANDS, JAPAN REGION ไม่มี
ความเสียหาย (ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทย มีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ มีอากาศร้อนขึ้นในตอนกลางวัน ส่วนบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า   

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ปริมาณ ๕๓.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

          - บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ท้องฟ้าโปร่งใส ไม่มีฝน (นายระพี น้ำจันทร์)

          - บ.พญาบน ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี ท้องฟ้ามีเมฆมาก ครึ้มฟ้า ครึ้มฝน ไม่มีฝน (นายชุมพร ศรีแก่นจันทร์)

          - บ.จันทเขลม ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นางละอองดาว กลิ่นขจร)

          - บ.ดินดอน ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายกรีฑา ยอดผกา)

          - บ.วังกกแก้ว ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นในช่วงเช้า (นายพาท ขวัญแจ่ม)

          - บ.ต่อตั้ง ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ท้องฟ้าแจ่มใส มีเมฆน้อย ไม่มีฝน (นายธิเบก เทพศิริ)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel