FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วันที่ 19 ก.พ. 2554 10:30:38
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔  ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๘ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๙ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๑๐

๔.๑-๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๕.๑-๖.๐ (ปานกลาง)

๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ระดับความลึก ๔๔.๒ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๑๒ น.
 บริเวณ NIAS REGION ,INDONESIA ไม่มีความเสียหาย
(ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศจีนตอนใต้แล้ว คาดว่าจะ
แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน
ในตอนกลางวัน ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เกิดขึ้นโดยเริ่มใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกก่อน ส่วนบริเวณอื่นๆ จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไป

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ปริมาณ ๓๙.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

          - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมชัย ธรรมวิเศษ)

          - บ.ทุ่งกระบอก ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายตรวจ สนเถ็ง)

          - บ.ท่าน้ำ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสนทยา คูหาวรรณ)

          - บ.สันติสุข ต.ดงรัก อ.ภูสิงห์ จ.ศรีษะเกษ ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายเสมียร สายสังข์)

          - บ.สันติสุข ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีษะเกษ ท้องฟ้าแจ่มใส อากาศเย็นในช่วงเช้า (นายพิชกรณ์ น้ำกรอง)

          - บ.แข้ด่อน ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ท้องฟ้าสลัวๆ ไม่มีฝน (นายชู พรชู)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel