FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วันที่ 20 ก.พ. 2554 10:30:29
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔  ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๑๙ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๐ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๔.๑-๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

๕.๑-๖.๐ (ปานกลาง)

๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๕ ริกเตอร์ ในทะเล ระดับความลึก ๔๗.๑ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๔๕ น.
 บริเวณ OFF SHORE GUATEMALA ไม่มีความเสียหาย
(ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทะเลจีนใต้ในวันนี้ และในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบน
มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง
เกิดขึ้นโดยเริ่มจากด้านตะวันออกของภาคก่อน

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด ปริมาณ ๕๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

          - บ.คอแล ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายวิรัตน์ เชื้อปาน)

          - บ.ห้วยน้ำแก้ว ต.เขาหน้า อ.เขาพนม จ.กระบี่ วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายยงยุทธ คงน้อย)

          - บ.หนองไม้หอม ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประทีป โถเรศ)

          - บ.ตระกูลพัฒนา ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายประยูร แสนโต)

          - บ.ทับพล ต.เขาพนม อ.เทพพนม จ.กระบี่ ท้องฟ้าแจ่มใส มีเมฆน้อย (นายปราโมทย์ มณีนัย)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel