FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วันที่ 21 ก.พ. 2554 09:30:14
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔  ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๑ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๔.๑-๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๕.๑-๖.๐ (ปานกลาง)

๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๔.๘ ริกเตอร์ ในทะเล ระดับความลึก ๑๕๑.๕ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๒๕ น.
 บริเวณ CATAMARCA , ARGENTINA ไม่มีความเสียหาย
(ที่มา
: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้ว และในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบน
มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้น

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ปริมาณ ๖๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

          - บ.ทุ่งนา ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายมนัส น้ำเพชร)

          - บ.ปากคลอง ต.รมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายอนุกูล รุ่มจิตร์)

          - บ.ตาพลาย ต.สะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายธงชัย สิงห์ภูมิ)

          - อุทยานที่ กช.๕ (เกาะรัง) ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประสิทธิ์ สุดประเสริฐ)

๔. พายุถล่มจังหวัดพังงา บ้านเรือนเสียหายกว่า ๕๐ หลัง เสียหายกว่า ๕ ล้าน

          - เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นที่ตลาดเทศบาลตำบลท่านา อ.กะปง จ.พังงา มีบ้านเรือนประชาชนได้รับ
ความเสียหายจำนวนมาก พบว่าตั้งแต่หน้าสำนักงานอำเภอกะปง ไปจนถึงตลาดเทศบาลมีบ้านเรือนเสียหายกว่า ๕๐ หลัง มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนในครั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านบาท มีทั้งหลังคา
เปิดพังยุบลงมา กระเบื้องปลิว เสาไฟฟ้าหักโค่น ๕ ต้น ตู้โทรศัพท์เสียหาย ๑ ตู้ รถยนต์เสียหาย ๑ คัน
ตลาดสดเทศบาลเสียหาย หลังคาปลิว ทรัพย์สินแม่ค้าเสียหาย วัดกะปงได้รับความเสียหายหลังคา
พังอีก ๑ แห่ง (ที่มา
:ไทยรัฐ)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel