FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วันที่ 22 ก.พ. 2554 09:30:25
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔  ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๑ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๒ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๔.๑-๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๕.๑-๖.๐ (ปานกลาง)

๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๕ ริกเตอร์ บนบก ระดับความลึก ๙.๖ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๕๐ น.
 บริเวณ SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
ไม่มีความเสียหาย (ที่มา
: USGS)

- จากเหตุแผ่นดินไหวในทะเล ๖.๓ ริกเตอร์ บริเวณเมืองไครสต์เซิร์ซ ประเทศนิวซีแลนต์ ขณะนี้ตรวจพบแผ่นดินไหวตามมา (After Shock) จำนวน ๒ ครั้ง มีขนาด ๕.๖ และ ๕.๕ ริกเตอร์ ความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ (ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้ว แต่ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนชื้น ทำให้ประเทศไทยมีพายุฤดูร้อนโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้น 
คลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้น
         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ปริมาณ ๙๘ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

          - บ.เหนือ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดน้ำฝนได้ ๖๐ มม. (นายบัญชา อินทร์พรหม)

          - บ.ฝ่ายท่า ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายอนุกูล บุญถนอม)

          - บ.คลองกระทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายชวลิต พลอยรัตน์)

          - บ.ห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสุมงคล แสนทำพล)

          - บ.ตะโกล่าง ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายบุญเลิศ ปั้นทองคำ)
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel