FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วันที่ 23 ก.พ. 2554 09:31:07
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔  ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๓ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๔.๑-๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๕

๕.๑-๖.๐ (ปานกลาง)

๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๗ ริกเตอร์ ในทะเล ระดับความลึก ๑๐๐.๘ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๒๑.๐๙ น.
 บริเวณ VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION ไม่มีความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้ เริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนชื้น ทำให้ประเทศไทยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงเกิดขึ้น อนึ่ง ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ปริมาณ ๕๗.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

          - บ.โป่งกวาง ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายประมินทร์ ศรีบุรินทร์)

          - บ.เขาแก้ว ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายศุภศักดิ์ สมทอง)

          - บ.ในเหล ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายสถิตย์ ลู่ลาม)

          - บ.ช้างเชื่อ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๑๕ มม. (นายจริต แสงทอง)

          - บ.บางเนียง ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมบูรณ์ แซ่อึ้ง)

๔. ประเทศนิวซีแลนด์ พบผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวแล้ว ๗๕ ราย และยังสูญหายราว ๓๐๐ คน

          - เจ้าหน้าที่กู้ภัยนิวซีแลนด์พากันเร่งขุดหาผู้รอดชีวิต ที่ติดอยู่ภายใต้ซากปรักหักพังของตัวอาคารต่างๆ ที่พังถล่มลงมา จากเหตุแผ่นดินไหวขนาด ๖.๓ ริกเตอร์ เมื่อวานนี้ จนถึงขณะนี้ เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตแล้ว ๗๕ ราย และยังมีผู้สูญหายอีกราว ๓๐๐ คน นายจอห์น คีย์ นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ได้ประกาศให้ประเทศตกอยู่ในภาวะฉุกเฉินจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ (ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel