FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วันที่ 24 ก.พ. 2554 10:30:04
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๑๐.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔  ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๓ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๔ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๔.๑-๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๐

๕.๑-๖.๐ (ปานกลาง)

๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๓ ริกเตอร์ ในทะเล ระดับความลึก ๙๓.๕ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๑๔ น.
 บริเวณ IZU ISLANDS, JAPAN REGION ไม่มีความเสียหาย (ที่มา: USGS)

- วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ (วานนี้) เวลา ๒๒.๒๓ น. แผ่นดินไหว ๕.๔ ริกเตอร์ ศูนย์กลาง
ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างจาก อ.แม่จริม จ.น่าน ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๐๐ กิโลเมตร เครือข่ายฯรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ในบริเวณ อ.แม่จริม ภูฟ้า เวียงสา จ.น่าน อ.สุวรรณคูหา
จ.หนองบัวลำภู อ.น้ำโสม นายูง จ.อุดรธานี อ.สังคม จ.หนองคาย และอ.เมือง เชียงคาน ภูเรือ จ.เลย
ยังไม่มีรายงานความเสียหาย
(กรมอุตุนิยมวิทยา)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้กำลังอ่อนลง แต่ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศร้อนชื้น ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้น
อนึ่ง ลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ปริมาณ ๖๑ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

          - บ.แกลง ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๔๐ มม. (นายสนิท หัสคุณ)

          - บ.สามแยกน้ำป็น ต.น้ำเป็น อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดน้ำฝนได้ ๓๐ มม. (นายสำราญ อ่วมชม)

          - บ.หนองหว้า ต.ชากบก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายณรงค์ สมรมิตร)

          - บ.เนินดินแดง ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายชูศักดิ์ ศักดิ์วิจิตรเดชา)

          - บ.ทุ่งว่านเหลือง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวินัย ฉิมกลีบ)

          - บ.เขาจันทร์ ต.ห้วยทับ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายประทีบ บุญชู)

          - บ.ธรรมสถิตย์ ต.สำนักทอง อ.เมือง จ.ระยอง วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสุคนธ์ ดิษยบุตร)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel