FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

วันที่ 25 ก.พ. 2554 09:30:52
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔  ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๒๕ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๔.๑-๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๕.๑-๖.๐ (ปานกลาง)

๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๔ ริกเตอร์ ในทะเล ระดับความลึก ๖๑๘.๘ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๑.๓๒ น.
 บริเวณ  FIJI REGION ไม่มีความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอุณหภูมิสูงขึ้นและอากาศร้อนในตอนกลางวัน

อนึ่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก
ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้

         - ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา ปริมาณ ๕๓.๕ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

          - บ.วังนาใน ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๒๐ มม. (นายวรรณี หมุนเอียด)

          - บ.ผัง๑๒๐ ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายเสียน มูสิกชาติ)

          - บ.เขาคันทรง ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมนึก ประสาททอง)

          - บ.หินกอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วัดน้ำฝนได้ ๑๐ มม. (นายสมบูรณ์ เนตรวิเชียร)

๔. ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในประเทศนิวซีแลนด์เพิ่ม ๑๑๓ คน สูญหายอีก ๒๒๘ คน

                - แผ่นดินไหวเมื่อวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เพราะมีศูนย์กลางใกล้
ของเมือง นายจอห์น คาร์เตอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนิวซีแลนด์ แถลงในกรุงเวลลิงตัน นครหลวงของนิวซีแลนด์ บนเกาะเหนือว่ายอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันล่าสุดอยู่ที่ ๑๑๓ คน สูญหายอีก ๒๒๘ คน แต่ก็เกรงกันว่า ส่วนใหญ่ของผู้สูญหาย ๒๒๘ คน อาจจะเสียชีวิตแล้วนายคาร์เตอร์ยังเปิดเผยว่า
ขณะนี้มีหน่วยกู้ภัย ๑๐ ทีมจากนานาชาติ รวมสมาชิกทั้งสิ้น ๕๕๙ คน มาช่วยในปฏิบัติการค้นหา
โดยมีทีมจากจีน ที่มีสมาชิก ๑๐ คน รวมอยู่ด้วย (ที่มา
: ช่อง ๓)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel