FONTSIZE
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัยประจำวัน
รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ ประจำวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔

วันที่ 1 มี.ค. 2554 09:33:51
 

รายงานสถานการณ์ธรณีพิบัติภัย สภาพอากาศ

วันอังคารที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑. ธรณีพิบัติภัย

๑.๑ ดินไหล หินถล่ม รอยแยก หลุมยุบ

- ไม่มี

๑.๒ แผ่นดินไหว

            แผ่นดินไหวในรอบ ๒๔  ชั่วโมงที่ผ่านมา (วันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑ มี.ค. ๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ช่วงขนาดแผ่นดินไหว (ริกเตอร์)

จำนวน (ครั้ง)

๓.๑ – ๔.๐ (เล็ก)

๔.๑-๕.๐ (ค่อนข้างเล็ก)

๑๔

๕.๑-๖.๐ (ปานกลาง)

๖.๑ ขึ้นไป (ค่อนข้างใหญ่)

-

         แผ่นดินไหวล่าสุดมีขนาด ๕.๑ ริกเตอร์ ในทะเล ระดับความลึก ๑๐.๓ กิโลเมตร จากผิวโลก
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๔๒ น.
 บริเวณ EASTER ISLAND REGION ไม่มีความเสียหาย (ที่มา: USGS)

๒. สภาพอากาศ

- ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลาง และภาคตะวันออก ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งในระยะนี้ อนึ่ง ในช่วงวันที่ ๒-๔ มี.ค. นี้ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

- ปริมาณน้ำฝนสูงสุดวัดได้ที่ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ปริมาณ ๑๓.๐ มม. (กรมอุตุนิยมวิทยา)

๓. เครือข่ายกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔

          - บ.ชาคลี ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสมาน ดีเอง)

          - บ.วังกกแก้ว ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ท้องฟ้าแจ่มใส มีเมฆน้อย (นายพาท ขวัญแจ่ม)

          - บ.หมื่นด่าน ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด ท้องฟ้าสลัวๆ มีเมฆมาก ไม่มีฝน (นางลำดวน จำปาดี)  

          - บ.ในเขียว๑ ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช อากาศแจ่มใส ไม่มีฝน (นายสัญญา ผกากรอง)

๔. ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวนิวซีแลนด์ ๑๕๔ รายแล้ว

          - เจ้าหน้าที่ตำรวจนิวซีแลนด์ ยืนยัน ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหว ๖.๓ ริกเตอร์ เมื่อวันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ใกล้กับเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ล่าสุดอยู่ที่ ๑๕๔ ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่จาก ๔ หน่วยงาน การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากภัยพิบัติ ได้เดินทางจากรัฐควีนส์แลนด์ ถึงพื้นที่
ประสบเหตุแล้ว เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้เสียชีวิตรวมถึงเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจากประเทศไทย และอิสราเอล ซึ่งปัจจุบันมีถึง ๑๗๐ ศพ ที่อยู่ในขั้นตอนดังกล่าว และจนถึงขณะนี้มีเพียง ๘ รายเท่านั้น
ที่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้คำมั่นว่าจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้เสียชีวิตทั้งหมด ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
(ที่มา : ไอเอ็นเอ็น)
 

ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย  สำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๑-๕  โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๙๗๐๐

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel