FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองนูน ม.4 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีแดด วัดปริมาณน้ำฝนในช่วงเช้าได้ 65 มม.

วันที่ 12 มี.ค. 2554 15:12:05
 
บ.คลองนูน ม.4 ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร_สภาพอากาศในขณะนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่ง มีแดด วัดปริมาณน้ำฝนในช่วงเช้าได้ 65 มม._คุณ สุธรรม อ้นทอง
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel