กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผัง 120 หมู่ 7 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักปานกลาง ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 17:28:39
 
บ.ผัง 120 หมู่ 7 ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล_สภาพอากาศวันนี้ ท้องฟ้ามืดครึ้ม มีฝนตกหนักปานกลาง ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว_คุณ เสียน มูสิกชาติ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS