กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ฉานเรน ม.10 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะกั่ว จ.ชุมพร_วันนี้ฝนตกเล็กน้อยตลอดทั้งวัน ขณะนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม แต่ได้แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 17:27:52
 
บ.ฉานเรน ม.10 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะกั่ว จ.ชุมพร_วันนี้ฝนตกเล็กน้อยตลอดทั้งวัน ขณะนี้ยังมีฝนตกปรอยๆ ท้องฟ้ามืดครึ้ม แต่ได้แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว_นายศักดา พุทธสิทธิ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS