กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คลองสะเดา ม.6 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร_มีฝนตกเล็กน้อยติดต่อกันมา2-3วัน ขณะนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่เอ่อล้นตลิ่ง แต่ได้แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 17:35:30
 
บ.คลองสะเดา ม.6 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร_มีฝนตกเล็กน้อยติดต่อกันมา2-3วัน ขณะนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ระดับน้ำในลำคลองเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่เอ่อล้นตลิ่ง แต่ได้แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว_นายประหยัด รักสกุล
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS