กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.จปร. ม.7 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร_มีฝนตกเล็กน้อยติดต่อกันมา 2-3 วัน วันนี้มีฝนตกปรอยๆ ทั้งวัน ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 17:48:47
 
บ.จปร. ม.7 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร_มีฝนตกเล็กน้อยติดต่อกันมา 2-3 วัน วันนี้มีฝนตกปรอยๆ ทั้งวัน ระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว_นายธรรมจักร เพชรนคร
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS