กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปลายธารราชรักษา ม.5 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี_ไม่มีฝนตกมาตั้งช่วงเย็นเมื่อวานแล้ว วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มทั้งวัน ระดับน้ำในคลองเริ่มลดลงใกล้ปกติแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 18:22:40
 
บ.ปลายธารราชรักษา ม.5 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี_ไม่มีฝนตกมาตั้งช่วงเย็นเมื่อวานแล้ว วันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มทั้งวัน ระดับน้ำในคลองเริ่มลดลงใกล้ปกติแล้ว จากสถานการณ์น้ำป่า วันที่ 26 มีนาคม ทำให้สะพานคอนกรีตขาด ยังไม่สามารถใช้งานได้ ม.1 และ ม.7 ถูกตัดขาดจากกัน_นายไพจิตร บุญชู
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS