กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ส้องเหนือ ม.2 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษำร์ธานี_วันนี้มีฝนตกปรอยๆ เป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวัน ระดับน้ำที่ท่วมมาจากวันที่ 26 มีนาคม ลดลงใกล้ปกติแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 18:25:54
 
บ.ส้องเหนือ ม.2 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษำร์ธานี_วันนี้มีฝนตกปรอยๆ เป็นช่วงๆ ตลอดทั้งวัน ระดับน้ำที่ท่วมมาจากวันที่ 26 มีนาคม ลดลงใกล้ปกติแล้ว สถานการณ์เรื่องดินถล่มไม่น่าเป็นห่วง ถ้าไม่มีฝนตกหนักลงมาอีก แต่ได้แจ้งให้เฝ้าระวังแล้ว_นายปรีชา เกิดสม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS