กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ละไม ม.4 ตมะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี_แจ้งว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลบ่อผุดและตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย สร้างความเสียหายจำนวนมาก ยังประเมินไม่ได้ และขณะนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่อง ระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้ว

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 28 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 23:01:48
 
บ.ละไม ม.4 ตมะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี_แจ้งว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลบ่อผุดและตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย สร้างความเสียหายจำนวนมาก ยังประเมินไม่ได้ และขณะนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่อง ระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้ว_นายสง่า พงศ์ฉบับนภา
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS