กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.คันเบ็ด ม.5 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_แจ้งว่าเวลา03.00น. เกิดดินไหลบริเวณเขาตรง ปิดทับเส้นทาง ช่วงตำบลเขาแก้ว-ช้างกลาง ขณะนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้ 125 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 08:39:50
 
บ.คันเบ็ด ม.5 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช_แจ้งว่าเวลา03.00น. เกิดดินไหลบริเวณเขาตรง ปิดทับเส้นทาง ช่วงตำบลเขาแก้ว-ช้างกลาง ขณะนี้ยังมีฝนตกเล็กน้อยต่อเนื่อง วัดปริมาณน้ำฝนได้ 125 มม._นายโกวิทย์ พรหมพันธ์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS