กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ผลังปาล์ม 2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล_ฝนตกต่อเนื่องจากเมื่อวานมาถึงปัจจุบัน ขณะนี้มีฝนตกอยู่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:16:13
 

บ.ผลังปาล์ม 2 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล_ฝนตกต่อเนื่องจากเมื่อวานมาถึงปัจจุบัน ขณะนี้มีฝนตกอยู่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ 100 มม._นายทศพร โคกเขา

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS