กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ลำใน หมู่ 2 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_เมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้มีน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่ 4,12,10 สะพานหัก 1 แห่ง ถนนขาด 1 แห่ง รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ในพื้นที่มีการประกาศเสียงตามสายตามที่ได้อบรม ช่วงเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 29 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 10:26:20
 
บ.ลำใน หมู่ 2 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง_เมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้มีน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่ 4,12,10 สะพานหัก 1 แห่ง ถนนขาด 1 แห่ง รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ในพื้นที่มีการประกาศเสียงตามสายตามที่ได้อบรม ช่วงเช้าวัดปริมาณน้ำฝนได้ 140 มม._คุณ สมหมาย นิ่มวุ่น
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS