กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.เขาน้อย ม.1 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี_มีฝนตกตั้งแต่เวลา 04.00 น. ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ขณะนี้ยังมีฝนตกอยู่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ 220 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:09:59
 
บ.เขาน้อย ม.1 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี_มีฝนตกตั้งแต่เวลา 04.00 น. ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ขณะนี้ยังมีฝนตกอยู่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ 220 มม._นางอมรรัตน์ กาโห
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS