กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ส้องเหนือ ม.2 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี_เมื่อคืนมีฝนตกหนัก ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ขณะนี้ยังมีฝนตกอยู่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ 93 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:15:00
 
บ.ส้องเหนือ ม.2 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี_เมื่อคืนมีฝนตกหนัก ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ขณะนี้ยังมีฝนตกอยู่ วัดปริมาณน้ำฝนได้ 93 มม._นายปรีชา เกิดสม
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS