กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.บ่อหิน ม.3 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.สุราษฎร์ธานี_เมื่อคืนมีฝนตก ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ขณะนี้ยังมีฝนตกอยู่ มีฝนตกโปรยปราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:26:56
 
บ.บ่อหิน ม.3 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.สุราษฎร์ธานี_เมื่อคืนมีฝนตก ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ขณะนี้ยังมีฝนตกอยู่ มีฝนตกโปรยปราย วัดปริมาณน้ำฝนได้ 90 มม._นายบุญสม นาเวียง
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS