กรมทรัพยากรธรณี
FONTSIZE
สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
บ.ปากคลอง ม.3 ต.รมมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม.

๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ 31 ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ. 2554 09:29:54
 
บ.ปากคลอง ม.3 ต.รมมณีย์ อ.กะปง จ.พังงา_ขณะนี้ท้องฟ้ามืดครึ้ม ไม่มีฝนตก วัดปริมาณน้ำฝนได้ 40 มม._นายอนุกูล รุ่มจิตร์
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS